Oferta

Nasze usługi dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów.

Oferujemy kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT),
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z odzyskaniem zapłaconego podatku od towarów i usług z zagranicznych urzędów skarbowych (VAT-REF)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • sporządzanie wniosków rejestracyjnych oraz deklaracji w procedurze OSS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (Rachunek Zysku i Strat, Bilans, przepływy pieniężne w języku polskim i niemieckim),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • opracowywanie Zakładowych Planów Kont i polityki rachunkowości firmy,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS DRA,RCA, RSA, RZA, ZUA, ZWUA itp.
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń itp.

Na terenie Niemiec Klientom oferujemy

 • rejestrowanie działalności (Gewerbe)
 • sprawdzanie rocznego obowiązku podatkowego
 • rejestrowanie polskich przedsiębiorców do celów VAT (Umsatzsteuer), sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji VAT,
 • uzyskiwanie zwolnień z podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung),
 • rozliczenie podatnika z niemieckim urzędem skarbowym,
 • składanie rocznych zeznań podatkowych
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami i instytucjami w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

Na Państwa życzenie wszystkie sprawozdania jesteśmy w stanie sporządzać również w języku niemieckim i angielskim.

Scroll to top