Oferta

Nasze usługi dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Na Państwa życzenie wszystkie sprawozdania jesteśmy w stanie sporządzać również w języku niemieckim jak i angielskim.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę księgową  oraz kadrowo-płacową w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.,
 • sporządzanie wszystkich potrzebnych deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT),
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z odzyskaniem zapłaconego podatku od towarów i usług z zagranicznych Urzędów Skarbowych (VAT-REF)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • sporządzanie INTRASTAT oraz sprawozdań dla celów NBP,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (Rachunek Zysku i Strat, Bilans, przepływy pieniężne w języku polskim, niemieckim lub angielskim),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • opracowywanie Zakładowych Planów Kont i polityki rachunkowości firmy,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS DRA,RCA, RSA, RZA, ZUA, ZWUA itp.
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń itp.
 • rejestrowanie działalności na terenie Niemiec (Gewerbe)
 • rejestrowania polskich przedsiębiorców do celów VAT na ternie Niemiec (Umsatzsteuer), sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji VAT w Niemczech,
 • uzyskiwanie zwolnień z podatku budowlanego w Niemczech (Bauabzugsteuer),
 • rozliczenie podatnika z niemieckim Urzędem Skarbowym,
 • reprezentowanie klienta przed wszelkimi Urzędami i Instytucjami oraz wszystkie inne usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym rozliczenia z zagranicznymi Urzędami (Finanzamt)itp.